Gimnazjum Publiczne w Luzinie
Strona główna | Przedmioty | Matematyka
O szkole
Informacje
Sprawy uczniowskie
Przedmioty
Sport
Ciekawe strony
Kontakt
.
 
"Za rękę z Einsteinem"
Od 1 marca 2007 roku do 31 marca 2008r. w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie realizowany jest projekt "Za rękę z Einsteinem". [Więcej]
Kółko matematyczne
W Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie prowadzone są zajęcia koła matematycznego.
Celem prowadzonych zajęć jest przede wszystkim rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką. Podczas zajęć koła matematycznego uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy zdobywanej podczas lekcji i zapoznanie się z całkiem nowymi treściami i zagadnieniami matematycznymi – zarówno takimi, które będą przedmiotem nauczania w szkole średniej jak i takimi, z którymi uczniowie nie zetkną się w normalnym toku nauki.
Podczas zajęć można rozwijać samodzielne i logiczne myślenie. Rozwijana jest umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz współdziałania w grupie. Kształtowane są zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
Uczniowie rozwiązując dodatkowe zadania i problemy przygotowują się do udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych, jak również do egzaminu z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych po gimnazjum.
Program kółka oparty jest na standardach wymagań edukacyjnych, programie „Matematyka z plusem” oraz uwzględnia treści i zagadnienia proponowane przez organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum i Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Opracowała: Anetta Durajczyk

Polecam wszystkim zainteresowanym przygotowany wzór testu z matematyki dla klasy pierwszej przez p.Wiesławę Rybakowską i p. Marzenę Kankowską
Z działu - Figury geometryczne:
[Grupa A]
[Grupa B]

Sukcesy matematyczne uczniów Gimnazjum Publicznego w Luzinie
13 XII 2003 r. w Samorządowym Gimnazjum Publicznym w Bolszewie odbył się Konkurs Matematyczny „Procenty są wszędzie”. Konkurs kierowany był do uczniów klas I – III ze szkół gimnazjalnych z Wejherowa, Kostkowa i Luzina. Uczniowie musieli wykazać się doskonałymi umiejętnościami obliczeń procentowych, bankowych i znajomości terminologii ekonomicznej. Uczniowie rozwiązywali zadania rachunkowe: obliczali dochody przedsiębiorstw, naliczali odsetki, zgromadzony kapitał, wartość lokaty terminowej, musieli dokonać zestawienia przychodów i rozchodów jakiegoś przedsiębiorstwa. Sprawdzana była również umiejętność wypełniania druków bankowych.
Uczniowie naszego gimnazjum okazali się świetnymi matematykami i ekonomistami.
Radosław Ziemann z klasy III c pod kierunkiem p. A. Durajczyk zajął I miejsce w konkursie, a Krzysztof Sielaff z klasy I c pod kierunkiem p. M. Fajowskiej zajął III miejsce.

Gratuluję sukcesów
Opracowała: Anetta Durajczyk

.
Separator

(c) 2002, Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w LUZINIE
Webdesign: Przemysław ROJEWSKI, Aktualizacje: Ryszard GRUBA