Gimnazjum Publiczne w Luzinie
Strona główna | Informacje | Artykuły |
O szkole
Informacje
Sprawy uczniowskie
Przedmioty
Sport
Ciekawe strony
Kontakt
.
 
Artykuły
Święto luzińskiego gimnazjum w wejherowskim muzeum
Dnia 11 maja 2010 r. społeczność Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie obchodziła swe doroczne Święto Szkoły. Tradycją placówki jest całoroczna praca z młodzieżą dotycząca wybranego pisarza kaszubskiego, w tym roku patronem był Jan Rompski – poeta i dramatopisarz urodzony w Kartuzach w roku 1913; Rompski był także etnografem i działaczem społecznym. Do najważniejszych osiągnięć pisarza należą niewątpliwie sztuki dramatyczne, z których najciekawszą wydaje się być komedia Jô chcã na swiat. Romski zmarł przedwcześnie 30 grudnia 1969 r. i pochowany został na cmentarzu w rodzinnych Kartuzach.
Na zaproszenie dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej Radosława Kamińskiego tegoroczny finał pracy z twórczością Rompskiego przeprowadzono właśnie w tej wielce zasłużonej dla popularyzacji wiedzy o regionie placówce. Dyrektor Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich Kazimierz Bistroń bardzo serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Swoją obecnością ten szczególny dzień dla każdej szkoły zaszczycili m.in. wójt gminy Jarosław Wejer, który pogratulował uczniom i nauczycielom, dziękując za dotychczasowe sukcesy gimnazjalistów, oraz radni gminni Kazimierz Sirocki, Genowefa Kasprzyk, Krzysztof Bober, Mieczysław Brzeski, Stanisław Cejrowski, Bartłomiej Formela , Franciszek Konkel. Wśród gości nie zabrakło także dyrektorów szkół i placówek kulturalno-oświatowych z terenu gminy oraz oddanych przyjaciół szkoły w osobach Alfonsa Miłosza, Brunona Szpicy, Feliksa Sikory oraz nadleśniczego Mariusza Kaliszewskiego.
Wszyscy zgromadzeni z zainteresowaniem obejrzeli występ młodzieży gimnazjalnej, która przedstawiła rozterki sercowe bohaterów wspomnianej już sztuki Rompskiego Jô chcã na swiat. Młodzież otrzymała gromkie brawa, gdyż znakomicie poradziła sobie z nie zawsze łatwą kaszubszczyzną dramaturga z Kartuz. Program przygotowali poloniści G. Kulas oraz M. Bistroń, zaś nad oprawą muzyczną czuwała jak zawsze Z. Meyer.
Następnym punktem programu był niezwykle interesujący wykład znanego wejherowskiego regionalisty Edmunda Kamińskiego, który w swym wykładzie skupił się na problematyce inwigilacji Rompskiego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Zebrani mogli obejrzeć kopie dokumentów dotyczących prześladowań Kaszubów, zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej.
Dzień Patrona był także okazją do podsumowania gimnazjalnego Konkursu Poezji i Prozy o tematyce miłosnej. W kategorii poezji I miejsce otrzymała Angelika Teclaw za wiersz pt. Wieczna miłość, II miejsce przypadło Klaudii Nowickiej, zaś III Danielowi Krauze. W prozie I miejscem nagrodzono Paulinę Richert za opowiadanie pt. Zauroczenie, II zajęła Julia Waga, zaś na III miejscu uplasowała się praca Elizy Bertrand. W kategorii języka kaszubskiego nagrodzono wiersz Doroty Kotłowskiej Wiérzta ò miłocë. Nad prawidłową organizacją konkursu czuwała Alina Koczorska. Uczniowie otrzymali książki oraz nagrody finansowe ufundowane przez dyrektora gimnazjum.
Tradycją luzińskiego gimnazjum jest nagradzanie osób współpracujących z placówką Orderem Uśmiechu. W tym roku kapituła postanowiła przyznać to szczególne wyróżnienie radnej Genowefie Kasprzyk, wielce zasłużonej dla społeczności Luzina animatorce życia kulturalnego; drugi medal powędruje aż do Holandii, do współpracującej ze szkołą i całą gminą Irmy Bonson – holenderskiej wolontariuszki.
Uroczystość zakończyła się krótkim recitalem fortepianowym gimnazjalistki J. Kotłowskiej, która zaprezentowała muzykę Chopina.

M.B.

1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
2.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
3.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
4.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
5.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
.
Separator

(c) 2002, Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w LUZINIE
Webdesign: Przemysław ROJEWSKI, Aktualizacje: Ryszard GRUBA